Samenwerking

Samenwerkende verzekeringsadviseurs

De Verheul Groep bestaat uit een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven. Op dit moment worden onze volmacht verzekeringsproducten aangeboden door de volgende verzekeringsadviseurs:

  • P.H. Verheul Assurantie-Makelaars B.V.
  • Dieleman Financiële Vormgevers
  • Van der Voort Assurantiën B.V.

Op de website www.verheul.nl vindt u meer informatie over de (ongebonden) werkwijze van ons bemiddelingsbedrijf.

Conflicterende situaties

Alle procedures, werkwijzes en richtlijnen binnen onze organisatie zijn vastgelegd. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit  en servicegraad waarborgen. We zijn zelfs ISO-9001:2008 gecertificeerd. Indien er toch onverhoopt een conflict ontstaat bij de uitvoering van werkzaamheden tussen het volmacht- en bemiddelingsbedrijf, zullen wij voor de oplossing de hiervoor geldende wettelijke richtlijnen hanteren. Wij hebben de werkwijze vastgelegd in de procedure “Beleid inzake conflicterende situaties”.
U vindt een beschrijving van deze procedure onder Downloads op deze site.

Klachten

Voortdurend besteden wij grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Uw belangen staan daarbij centraal. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u zich tot onze directie wenden om dit aan te geven. Onze directie staat open voor elke mogelijke verbetering en zal uw opmerking dan wel klacht discreet en uitvoerig behandelen en oppakken. Wij hebben als kantoor een vaste (en ISO-gecertificeerde) procedure voor de behandeling van klachten.

Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij het KIFID (klachteninstituut financiële branche), postbus 93257, 2509 AG te DEN HAAG. Of kijk op www.kifid.nl.