SCHADE MELDEN

Geen nood! Uw adviseur helpt u verder.

Is er sprake geweest van diefstal van uw bezittingen? Of heeft u schade?

  1. Meld de schade bij uw adviseur
  2. Uw adviseur meldt de schade bij uw verzekeraar
  3. Verzekeraar neemt de schade zo snel als mogelijk in behandeling
  4. De schade wordt uitgekeerd of afgewezen